Trích Dương Gia Tướng

Vì.. hiềm thù riêng, lòng người tà tâm, còn nhiều hờn căm, mới gây sai lầm. Đời con oan thác, ta thề không tha ác gian.

Quỳ giữa kim trào van xin thánh minh, hãy nên thương tình, truy tìm kẻ gian.

Thương cho đời Dương lang, kiên tâm gìn trung can, nhưng nay lìa dương gian, thiên nhan ngài xót thương đem tà gian pháp trường phân thây.

Thiên Ba lầu xưa nay, luôn luôn gìn tâm ngay, ai gây bày chua cay.

Câu nhân tình đổi thay cho hùng anh vướng điều không may.

Cầu khẩn với thiên nhan nên xét cho tôi trung thần

Chồng thiếp đã hy sinh nơi đất Phiên cam chôn mình,

Quá đớn đau xót dạ, vì ai chia cách nhau

Hoàng gia là minh chúa, dùm truy ra kẻ gian

Ngày trước đã lỡ duyên nên oán xưa luôn ghi lòng, gào thét với thiên nhan ban đức ân nơi cung rồng.

Cho oán hờn tiêu tan, mới siêu hồn oan.

Trích Vương Ngọc Tuyền

Đèn trời dùm soi, đoạn trường hồng nhan, dòng đời màu tang, trái ngang ba đào. Đời hoa oan ức, lạy ngài thương dân khổ đau, buồn tủi Ngọc Tuyền tâm tư xốn xang, oán than ngập tràn hận tình chứa chan.

Thanh liêm từ xưa nay, ai gieo điều chua cay, thương cho nàng không may, nhưng uy quyền ác gian ta làm sao xử nàng vô can?

Thề chứng có cao xanh không dối gian tâm chân thành, cầu khẩn với cao quan nên xét suy dân ngay lành.

Hãy để ta nghĩ lại, người oan không thảm tai, giờ nên vào ngục thất, chờ truy ra kẻ gian.

Dầu phải vướng lao lung nhưng thủy chung không hai lòng, ngài nổi tiếng thanh liêm xin hiểu cho thân nhan hồng.

Quân…đưa nàng vào ngục môn để bổn quan truy ra loài gian.

Trích: Xử bá đao Từ Hải Thọ

ĐPS+TND: Bệ hạ…

ĐPS: Một năm trôi nổi…thân vàng lang thang khắp nơi…Nghịch cảnh do trời gieo bao đắng cay…số phận an bài…riêng đời của ngài…

HV: Vì kém đức để muôn dân oán than ta lệ trào, kìa chín suối hỡi tiên vương thứ tha cho con khờ.

TND: Đối với hiếu con lỗi đạo…làm người không mang câu bất trung…

ĐPS: Thần chiêu binh chờ tin, tìm quân vương quyết lai kinh…

TND: Kìa tứ trấn quyết đem binh hỏi tội cha gian thần..vì chánh nghĩa quyết chẳng theo cha tìm hướng đi riêng cho mình..mong thánh hoàng hồi kinh..nếu không lỡ dịp..may….

Trích: Đào Tam Xuân/ Trảm Trịnh Ân

HTM: Kìa gì vậy bệ hạ!

V: Tìm đường đào sanh, đời nàng bình an, vẹn toàn hồng nhan ở đây tuyệt đời!

HTM: Vì đâu nên lỗi, Hoàng gia nguy thế! Vương triều không ai cản qua, thần thiếp nhân hòa buông câu phán ra biết bao nhiêu người mọp quỳ lắng nghe.

V: Nhưng sao nàng đang tâm… âm mưu hại Nam vương, gieo tang sầu cung chương, cho bao người thê lương, gây hờn căm nhất là Tam Xuân.

HTM: Vì oán ghét muốn vua ban nữ nhi thân hoa tàn .Vì đã có bởi vua ban, thánh quân tha tội tình, có phải duyên nghĩa nặng , tình uyên ương vấn vương. Cần diệt đời xuân nữ, ngàn năm không tiếc thương..

V: Lời khởi bẩm thương đau trẫm bất an thân vàng,  đừng để gió mưa giông sầu úa đi thân nàng.

HTM: Mong chi tình chung đôi, uyên ương đành chia phôi, quân vương mình xa nhau, hết mong hòa trúc mai, cam lìa hai.

Vua: Nguyên nhung dùm thương cho, dung tha Hàn Tố Mai, cưu mang thù trong tâm, Nam vương nào sống đâu, xin dùm tha…

Vua: Ái khanh! Lời khẩn thiết cuối van xin, hãy nương tay thương tình

Cao Hoàng Đức: Đừng mến tiếc kẻ âm mưu, giết oan tôi trung thần.

ĐTX: Khóc luyến ái, duyên vĩnh biệt. Tình phu thê cách xa. Lòng sầu đau quặn thắt. Chồng con em ở đâu?

HTM: Đời má phấn rủi hay may, cũng do cao dài, gạt nước mắt bước chân đi đến nơi vô hình. Xin giã biệt quân vương, kiếp sau ta trùng quan.

Trích: Xử Án Bàng Quí Phi

TV+BP: Bùi ngùi nhìn nhau, bùi ngùi nhìn nhau, bùi ngùi nhìn nhau nói không nên lời. Lòng sầu lệ tuôn.

TV: Nhìn khanh chan chứa, duyên nồng giờ đây cách hai . Trời sắp đen màu u ám tối tăm, nói không nên lời với với một u buồn.

TL: Bao lời thần thiếp phân xin an lòng vững trí á a, tuy lo buồn đâu thoát á a . Thân Bàng Phi lắm bao chua cay, chất chồng với bao u buồn. Em quyết vào công án phó cho cao dày giết tha thiếp thần cũng đành số … phần.

Trích : Thạch môn lầu Lữ Bố quy

LB: Người yêu ta hỡi …chậm chờ tình lơi bước chân/ Tình cũ duyên đầu thương ta cúi xin giảm cho gia hình ơn nàng khắc lòng.

ĐT: Tình đã hết luyến lưu chi chỉ khinh khi trong lòng. đời dũng tướng , hết phô trương cõi nhân gian không người. khóc ông khóc cho số phận, hay lòng rụng lo kiếm đao .

LB: dù một ngày câu thề thốt , đài thiên thu xin chớ quên .

ĐT: là trót lưỡi đẩy đưa thôi, tôi trói tay anh hùng .

LB: Dù xảo trá trái tim ta khắc sâu tên Điêu Thuyền .

Trích: Lương Sơn Bá_Chúc Anh Đài

CAĐ: Ngày lên xe cưới / Tạ từ ly bôi tiễn đưa / Mình hết duyên rồi / Mưa gió đẩy đưa/  Số thân âu là kiếp người thế thôi

LSB: Hôm kia còn yên vui. Hôm qua còn hoa tươi. Hôm nay buồn đau thương, hôm nay sầu ướt mi tuôn tuôn tràn lan.

CAĐ: Em đi nhưng lòng thương anh, tuy đôi mình xa nhau không quên lời thương yêu. Lương Huynh ơi đừng khóc than đau lòng em.

LSB: Giờ phút cuối có ai đâu khóc ly tan cho mình. Thề thốt hết, giấc mơ tan, chỉ mang theo u buồn. Vẫn … vẫn luyến ái, sao cách biệt. Tình keo sơn sao cách xa. Tình này xin trọn kiếp, nguyền ghi tim khắc xương.

CAĐ: Giọt nước mắt có em thôi khóc ly tan bên chàng. Nào dám nói thủy chung câu, biết trong em thẹn lòng. Thôi chữ đồng trôi đưa cuốn theo bèo mây.

Trích: Thái Bình Công chúa

VG: Dừng ngay bản án. Xin ngài ngăn đao phủ quân. Đèn cưới chưa tàn men cay chẳng say đã phai hương thề thọ hình lão nề

TQ: Vương gia về đi thôi. Gian bang nào đơn sai, âm mưu giành long ngai. Quân gian cần giết ngay cho dân làm gương.

VG: Công nương còn van xin. Thiên nhan lòng ban ơn.Tướng quân giùm nương tay như mưa rào tưới lên cánh đồng khô.

TQ: Chớ..van cầu chỉ thêm phiền, ý vua nào dám diên trì . Hãy lui về đốt hương thề tiễn linh hồn đến diêm đài….thiên thu.

Trích: Trảm Triệu Khải

NĐQ: Dừng chân đôi phút, nghe lòng bâng khuâng vấn vương. Nàng hỡi đâu tường, ta tha thiết yêu, nói sao bây giờ khi mình cách xa.

XT: Nhưng em còn gia nghiêm. Không sao tròn tơ duyên. Mong ai trầu cau dâng, trên song  đường ban ân cho đôi ta tròn hôn nhân.

NĐQ: Tạm biệt mà sao nghe lòng đau, đậm tình mà chi thêm sầu bi, ngoài trời xa thẳm, hỡi em chờ nhau. Có đôi hồn trao, ước giao tình đầu.

XT: Sẽ ghi niềm thương, vấn vương lòng sầu.Van cầu trời tình đôi ta đừng chia xa ngàn phong ba còn thương nhớ.

NĐQ: Ta sẽ chờ người cung son, người biên ải , ngoài quan thái thầm van vái, duyên tình tròn

Trích: Đường về San Hậu

HH: Vì ngươi đáng chết. Tội này không thể thứ tha, hành quyết lăng trì tam bang cũng hết cũng không thể xóa bao tội tình, giết chồng soán ngôi.

PN: Van xin cầu nương nương, oan khiên này ai gây, qua 3 đời trung can , do đâu đành nhuốc nhơ cho Phàn gia.

HH: Thiên nhan vừa sa băng, vui say cùng bên ngươi. Thôi ngươi đừng điêu ngoa. Tay ngươi vừa chuốc dâng chung quỳnh tương.

PN: Trời có thấu nỗi oan khiên nói sao không nên lời, vì thánh chúa muốn quyên sinh cõi âm ty cùng theo về. Chỉ có chết không hổ thẹn. Lòng thương cho ấu nhi / đành ngậm đau hờn tủi chờ khai hoa nở sinh.

HH: Loài dã thú lũ yêu ma rắp tâm mưu gian tà, thầm soán đế cho cha ngươi bước nên trên ngai vàng.

PN: Ngươi chớ hòng gieo bao…nhuốc nhơ cho phụ ơ thân!

Trích: Triều Vương Quận chúa

TB: Lời vàng nàng trao lòng này nguyện ghi.Vậy nàng về đi để ta lên đường

MQA: Dời chân bao nỡ khi chàng thân sơ rủi dung, rừng núi trập trùng không ai tiễn đưa thánh quân hân ban truyền chẳng thương

TB: Không nên sầu tư nương , kêu than làm đau thương .Hôm nay đôi mình chia xa mai sau cùng sánh vai ta về đây hết rồi chia ly.

MQA: Xót xa lòng khóc thương chồng.

TB: Mắt lưng tròng hãy ngăn dòng .Phải xa rồi hãy vui cười chớ nên buồn.

MQA: Lệ còn thôi dời để anh dời chân .Tạ từ phu lang thiếp quay về đây!Vẫy tay chia lìa nhau.

TB:Ráng lo lành thân, hiếu trung vuông tròn.

Trích: Song Hùng kỳ hiệp

ĐPĐH: Nghẹn ngào nhìn con, đoạn trường lòng son. Người buồn đầu non, cuối sông ly tình. Ngàn thu vĩnh cách. Lời khuyên Sơn Tuyết nguôi sầu mong qua đắng cay, hiền đức nhân lành mai sau sáng danh ước mơ công thành vuông tròn tuổi xanh.

ST: Ghi ơn người khuyên can, bao trăng dài bi than, song thân lìa dương gian.Riêng con hận oán mang muôn đời không xóa mờ dây oan.

TA:Kìa bá bá mau chẩn tri nhanh tên uy hùng từ nãy đã giao tranh bên chúng ta nguy thua rồi.Nó bắt luôn 3 vị sợ không an tấm thân. Luyện Di âm ma công pháp làm sao ân oán song

DPĐH: Phiền tất cả theo ta uy kiếm ra uy hùng. Phiền với Thúy cô nương đưa Tiểu Long Nhi theo cùng. Đôi song hùng hợp nhau hóa giải Di âm …công./

Trích Chung Vô Diệm

Lòngta đã quyết, không gì mong lay chuyển đâu. Ngọn lửa hôm nào loang nơi lãnh cung, bởi do vua Tề nỡ lòng phủi duyên.

Mong xin cầu nương nương, thương cho muôn ngàn sanh linh, mau quay về cung son, cho chư hầu khiếp oai Chung Tề Nương. Van xin người cứu nguy cho Tề bang.

Trích Tây Thi

(Câu dạo)  Chàng là chồng tôi, đừng đừng lìa đôi, nghẹn ngào bờ môi, nát tan thâm tình, ngàn kim đâm thấu…

(Câu 1) Ngày sang Ngô quốc, quên lời tuyên ngôn nước dân? Một chuyến đăng trình, vinh quang khải ca, nếu như không thành, trâmvàng hủy thân.

(Câu 2) Tây Thi nghe lời em khuyên, muôn dân Việt đang trông. Vua ta từng lưu vong, sao không tròn chữ trung? Mê tình si, uất hận không dung!

Ngô Vương ngài mê say, ra tay là xong ngay. Em đâu bằng A Khương… Đông Thi thề chẳng tha nếu Phù Sai nói lờiyêu em.

(Câu 3) Thầm hiểu đã yêu nhau ai nỡ gây bao thương sầu. Việt quốc quá thê lương, xin hãy quên đi ân tình với Ngô vương ước hẹn, Phạm Đại Phu nhớ mong. Cần thi hành mau chóng, Việt bang dân chiến công.

Trời hỡi thấu cho chăng, sao kiếp hoa vương ba đào. Đừng bảo giết Ngô Vương gây tóc tang thêm nghẹn ngào… (*) xin đừng ra tay, chớ gây thêmlầm sai.

Trích Ái Tình Hay Ngôi Báu

Đoạn trường đời em, bụi hồng mờ hoen, lạc loài rừng sâu, nổi trôi bao ngày, dầm mưa dãi nắng…

Mẹ cha đã chết, chỉ vì quân cướp dã man. Nhuộm máu chu toàn, nương tỷ lánh thân, riêng em nương nhờ với người cha nuôi.

Xem qua dòng châu rơi, em tôi giờ lâm nguy, đang vương sầu ai bi, van xin cùng thái nương thương đời con cứu giùm em thơ.

Ta đang sầu hoang mang, Ngaogian thần mưu sâu, không mong trừ yên đâu… Châu Tam mạng mỏng manh, Thủy Nguyệt không thoát vòng nan lao.

Tạ lỗi với Băng nương mong thứ tha bao sai lầm. Tìm cách cứu em thơ đang khó nguy thân giam cầm. Chắc chắn vương thảm nạn, vì Ngao gia đông tướng binh. Triều Ca nhiều bi cảnh, đời Châu Tam khó an.

Liều chết với quyết tâm không thứ tha cho gian thần. Dù phải vướng lao lung tôi vẫn vui theocăn phần.

Chớ nóng lòng không nên, hãy đợi chờ tin.

Trích Phàn Lê Huê Giáo Tử

TUL: Mẹ! Lời con trao gởi, muôn đời chia ly mẫu nghi

Tình hiếu không tròn, xin tha thứ con

Kiếp sau tâm đền, ghi lòng sắc son.

Thâm canh niềm đau riêng.

Con thương mẹ vô biên.

Vong thân hồn linh thiêng.

Nương mây ngàn thở than, hộ tì cho mẫu từ an khang.

PLH: Thầm trách bởi con gây cam khổ thân xa dương trần

Phận số đã xui nên, thêm xót xa đau ai giùm.

Tiết dưỡng nhi cãi lệnh

Luật ban nghiêm cấm binh

Cầm vương quyền nguyên soái

Làm gương nơi tướng dinh.

Lệ thống thiết không vơi, hoa lá rơi như thay lời

TUL: Mẹ hỡi cảnh đôi nơi, ôi chín sông cam chôn đời.

PLH: Chữ trung hiền đa mang, tiễn con xa trần gian./-

TUL: (Nói) Vĩnh biệt mẫu thân.

Trích: Mộc Quế Anh dâng cây

MQA: Dương Tôn Bảo… chàng vì tình em, lời thề cùng trao, ngàn đời bền đôi, sắt son hiệp hòa, chờ lên xe cưới. Ngờ đâu tai biến, xui chàng thọ tru pháp tư, lệ đắng môi mềm, run run dáng hoa, Quế Anh mong cùng bên, chàng thọ hình.

MH: Khuyên cô vơi niềm thương đau, e cho thân vàng tiêu hao, khóc cho duyên đầu xa nhau, khóc cây xa cành thiên thu, đau lòng cô.

DTB: Thôi hết rồi… hỡi Quế Anh, duyên ta đành dang dở yến oanh, nghiêm quân hình cha chẳng thứ dung, xin vì anh giữa nơi công môn… vật bảo linh cứu chồng. Mong cha già thương xót phối duyên châu trần, lứa đôi xum vầy, phỉ nguyền tóc tơ.

MQA: Xin nhủ lòng… cầu soái gia, đan tâm nào giọt máu dứt tình, thương cho chàng Tôn Bảo thảm hình, duyên tiền khiên Quế Anh – Dương lang thề tử sanh nhất đồng, nơi công đường tiện nữ xả thân quên mình, dẫu cho hơi tàn, vẫn nguyền cứu chồng.

Trích Nhữ Minh Minh

Tim… này dường khổ đau, sau bao ngày hay tin ông thác đi. Tôi đau lòng như xé da. Nguyện thề tôi quyết tâm rửa hờn, tế hồn của ai nơi suối vàng. Nhưng hết rồi khi đã tiếc thay duyên tình, hết mong hết chờ, ân tình hiệp hòa.

Chung… tình anh còn mãi ghi, đau khổ gì không …xóa, mong châu hoàn hợp.. phố, khi mà anh phải xa Loan Kiều, buồn chất bao nổi sầu. Xin hiểu dùm nổi khổ ấy do cao dài, chứ anh quyết lòng, yêu nàng trọn đời

Chàng yêu tôi, mà kế cạnh bên anh, có cô nàng nhan sắc khuynh thành, ôm chàng, âu yếm dịu dàng,vậy mà còn tâm trí nói yêu mình em.

Vì oan khiên xui nên, anh biết tính sao bây giờ, mong hiền thê thương tình bỏ qua, cho 2 mình vui hiệp hòa.

Trích: Thập nhị quả phụ chinh tây

Xin đừng… rời bỏ nhau, để tủi sầu uyên ương đớn đau, để ngỡ ngàng ly tan ước giao. Ơi…Bài Phong nỡ xa anh sao, buồn… biết bao buồn. Khấn thiết cầu cô mẫu hãy cho theo cùng, lứa đôi tương phùng, vẹn tình thủy chung.

Thôi đành… gọi cố nhân, se thắt lòng riêng mang tủi thân, xin hiểu dùm đa mang nghĩa nhân. Ơi…chàng Trương cách ly đôi phương, sầu… biết bao sầu. Thương nhớ chờ canh vắng luyến lưu đêm tàn, giấc mơ tương đàn đôi mình có nhau.

Người là Phiên nô lấn chiếm bày nhiều mưu mô, Thiên môn trận đồ, tâm trí điên rồ, bao người… chôn xác oan mồ, ta vì tu nhân ái thứ tha nhà ngươi.

Trời hỡi hay chăng? Oan ức khó thành lời, đau lòng cho cuộc đời của Trương Ngưu…hờ..hở…hơ…ơ…hờ…

Trích San Hậu

Cành hoa thiên lý dập vùi trong cơn bão giông, từng cánh sen hồng lốc gió tả tơi, thiếp như hoa tàn bởi lòng dã man.

Tan thương sầu thê lương, truân chuyên đời thuyền quyên, đắng cay vì lá lay, khổ than khi nhìn Thứ phi…lệ…tràn..mi.

KARAOKE

Advertisements

About hoalongphongvan

einsam fühlen, hoffnungslos wandern

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s