Gửi đến các bạn hai đoạn Vọng cổ mình rất thích, Tống Tửu Đơn Hùng Tín và Tần Quỳnh Khóc Bạn của soạn giả Viễn Châu.

Tống Tửu Đơn Hùng Tín do bác Diệp Lang ca còn Tần Quỳnh Khóc Bạn do cô Diệu Hiền ca. Clip Tần Quỳnh Khóc Bạn cô ca không trọn bài nhưng vì quá yêu tiếng hát của cô nên mình vẫn post. Các bạn có thể nghe clip trọn vẹn bài vọng cổ ở cuối bài. Mình rất thích giọng trầm và khỏe của cô Diệu Hiền. Theo mình, không ai diễn và ca đào võ hay hơn cô. Clip của bác Diệp Lang ca cũng thiếu  lời 2.

Bạn nào muốn nghe trọn vở này có thể tìm nghe tuồng Đơn Hùng Tín do NS Thanh Tòng, Phượng Mai, Đức Lợi…  đóng. (Cô Phượng Mai trong tuồng này đóng vai La Thành, là vai phản diện đó nhé, giả nam, khá hay, mặt lạnh như tiền mà ác ghê lun). Nhiều chuyện 1 tí: mình thích tuồng Tống Tửu Đơn Hùng Tín vì tính cách nhân vật khá đa chiều, không rõ ràng ai gian, ai trung, chỉ là ai thờ chúa nấy mà thôi. Ác nhất là La Thành, bội tình huynh đệ nên sau này bị vạn tiễn xuyên tâm của Tô Định Phương giết. Nên La Thông mới âm mưu giết Tô Lân, Tô Phụng trong tuồng La Thông Tảo Bắc đó.

Tuồng này trích từ tiểu thuyết Thuyết Đường, kể về quá trình thu phục sơn hà của Lý Thế Dân, cũng giống như Tùy Đường Diễn Nghĩa vậy, nhưng thêm vào 1 chút huyền huyễn.

Theo Thuyết Đường, Đơn Hùng Tín , trang chủ Nhị Hiền trang, là 1 Mạnh Thường Quân, kết nghĩa anh em và giúp đỡ rất nhiều cho Tần Thúc Bảo, La Thành, Trình Giảo Kim, Từ Mậu Công…

Về sau, các ông này đều đi đầu Đường. Đơn Hùng Tín thì đầu quân Vương Thế Xung, lúc sau trúng mưu bị bắt, kiên quyết không hàng Lý Thế Dân nên bị đem chém. La Thành, là cha La Thông trong tuồng La Thông Tảo Bắc đó, xung phong chém Tín vì vốn ghét từ xưa. Trước khi chém mới có màn “Tống Tửu”. Tần Thúc Bảo nghe tin chạy về nhưng đã muộn, mới có màn “Khóc Bạn”.

Ân oán giữa Đơn Hùng Tín, tướng tinh Thanh Long, và La Thành, tướng tinh Bạch Hổ, còn kéo dài đến mấy đời sau. Đơn Hùng Tín oán Đường Vương, quyết tâm phá nhà Đường, sau đầu thai làm Cáp Tô Văn còn La Thành đầu thai thành Tiết Nhơn Quý (coi tuồng Tiết Nhơn Quý Chinh Đông nhé!!!) đánh nhau mấy chập.

Cáp Tô Văn thua chết, lại đầu thai thành Dương Phàm, aka chồng hứa hôn của Phàn Lê Huê đó, dùng phép làm Tiết Đinh San bắn chết Tiết Nhơn Quý, coi như đã trả nợ xong (coi tuồng Tiết Đinh San cầu Phàn Lê Huê nhé!!!) . Ai ngờ Tiết Ứng Luông lại giết Dương Phàm, nên nợ vẫn còn.

Dương Phàm này đầu thai thành Tiết Cương, là nguyên nhân cả nhà họ Tiết bị chém (coi tuồng Tiết Cương Phản Đường aka Tiết Cương loạn hoa đăng aka Võ Hậu Soán Ngôi aka Phàn Lê Huê loạn pháp trường nhé!!!)

Kết Luận sau khi đọc Thuyết Đường, Tùy Đường Diễn Nghĩa, La Thông Tảo Bắc, Tiết Nhơn Quý Chinh Tây, Tiết Đinh San Chinh Đông…: Anh Hùng nào thề cái gì thì chắc chắn sẽ chết như thế, dù lời thề có vô lý đến đâu. La Thông đích xác bị lấy ác quỷ và đổ ruột bởi ông già 80 niên kỷ. Tiết Đinh San bị mãn môn tru lục, Lý Nguyên Bá chết do trời đánh…

Tống Tửu Đơn Hùng Tín – NS Diệp Lang

Lời (sưu tầm, không chính xác lắm, các bài Vọng Cổ thường có rất nhiều dị bản)

Lớp 1

1. Thưa Đơn nhị ca em đây là Giảo Kim…, vốn thiệt họ Trình .

2. Thuở nhỏ chuyên nghề bán muối lậu và ăn cướp bạc của vua, nay lớn khôn em mới ra đầu Đường

3. Sách có câu: ” Thố tử hồ bi tri loại” (1), trước mặt Nhị ca em rót chung rưọu này.

4. Em kính trọng anh là một đấng anh tài, thà chịu chết chớ không phục tùng Đường vương

5. Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục, em khen anh dạ sắt gan đồng

6. Xem cái chết nhẹ thể lông hồng, anh chết như vầy thật là tiết nghĩa vẻ vang

7. Như tao đây anh hùng vô úy tử, còn úy tử mạc anh hùng

8. Nên tao 1 người ngựa quyết bắt thằng Lý Thế Dân, nhưng mạng Lý vô thời mạc thượng cầu

9. Nay thân tao đây như chim lồng cá chậu, đầu rơi máu chảy tao chẳng thèm đầu

10. Vì chí quyết của tao đầy đủ một bầu, thác tận kỳ trung chớ ai lại chịu sống ô danh !

11. Nhưng nay thân tao đã sa chân vào hổ huyệt, thì mạng của tao cam đành vĩ tuyệt

12. Anh hùng tử chứ chí hùng bất tử, thiên niên mai cốt bất mai tu (2)

13. Giảo! Giảo! Giảo! Anh của mày nay đã mạng cùng , nhưng thân tình này có chết tao vẫn mang theo

14. Một thằng lỗ mãng mà nói được 1 câu có hậu như mày (xề),tao mừng tao cầu cho mày, anh sẽ uống cạn ly (liu)

Lớp 2

15. Dạ, thưa Đơn nhị ca còn đây (u), là ly rượu thứ nhì (cồng)

16. Em kính tặng anh là một đấng anh tài (cồng), bấy lâu nay anh oanh oanh liệt liệt (cộng)

17. Một tay anh chống vững thành Lạc Dương (u), vì chữ trung quân anh xem thường tánh mạng (cộng)

18. Đâu sá chi lằn tên mũi đạn (cộng), chí kiên cưòng thâu thành đoạt lũy đảm đương (xê)

19. (- -) (-) Công lao (xê), hạn mã đột pháo xông tên (xê)

20. Lên đèo xuống ải lặn suối trèo non (xê), đông xông tây đột nam tảo bắc trừ (xừ)

21. (- -) Tứ hải giai huynh đệ (xự), ai ai cũng nghe danh (xê)

22. Anh thật là 1 đấng hùng anh (-) (xê), nay chết giữ pháp trường cho tròn câu đắc trận kỳ trung (xê)

23. Giảo! Giảo! Giảo! Như tao đây (xê), dầu có thác tao nào có xá chi (liu)

24. Chí anh hùng sanh chí tử qui (-) (liu), vậy thì ly rượu này anh sẽ uống cạn ly (-) (liu)

25. Dạ thưa Đơn nhị ca còn đây (hò), là ly rượu thứ ba (xang)

26. Cầu chúc cho anh cữu tuyền chi hạ (xự), đầu thai kiếp khác cho được tài ba (xang)

27. Mặt anh như rồng oai phong lẫm liệt như cọp (xự), anh sẽ khoá mã đề thương (xê)

28. Kéo rốc hùng binh trở lại nhà Đường (xê), anh sẽ giết hết những thằng vong ân phản bạn (xự)

29. Giảo! Vậy chứ Tần Quỳnh (xề), hà phang mà bất kiến đệ huynh ? (liu)

30. Dạ thưa Đơn nhị ca, Tần Thúc Bảo vâng lịnh vua Đường (xề), chiêu an tam kiệt tận Hồng Đào Sơn (liu)

Lớp 3

31. Dạ thưa Đơn nhị ca, em đây (liu), tiểu tướng La Thành (xàng)

32. Rượu một chung tống biệt nghĩa kim bằng (xàng), uống hay không thì mặc tình anh định liệu (cộng)

33. Anh không nhớ hồi làm phản Sơn Đông (u), ai ai cũng cát y kỳ phận (cộng)

34. Xin nhị ca đừng giận (-) (cộng), vì chó nhà đạo chích còn sủa vua Nghiêu (xang)

35. La Thành! Mầy nhớ lúc Giảo Kim đi đầu giặc (xự), còn mầy thì đang đau nặng( xự)

36. Mầy nằm tại Tam Hiền Quán (-) (cống), ai rước lương y đầu thang chẩn mạch cho mầy hết đau? (xang)

37. Đó rồi mầy dối rằng về thăm quê xưa cảnh cũ (cống), để viếng mồ mả ông cha của mầy (xàng)

38. Mầy tưởng tao ngu nên mầy dối gạt (cống), mầy đưa mẹ con mầy về đầu thằng Lý Thế Dân (xang)

39. La Thành ! Mầy là thằng vong ân bội nghĩa (xự), nhờ ai ngày nay mầy được áo ấm cơm no (xê)

40. Đầu thì đội mão vàng, lưng đeo đai bạc (xê). Mầy muốn giết tao, sao gọi rằng mầy trả ơn (liu)

Lớp 4

41. La Thành! La Thành ơi! Hôm nay tao mới rõ mày là thằng khẩu phật tâm xà, nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà

42. Bởi tao dưỡng hổ nên đành di họa, phóng ngư nhập thủy túng hổ quy sơn

43. Nay Đơn Hùng Tín mới nan toàn tánh mạng ôi gớm ghê thay cho loài phản bạn. Mày thực nhân tài mày lại chẳng cố nhơn tai

44. Máy nhớ không! Tiền đồng tịch kim bằng cộng lạc, hậu lâm nguy bất kiến đệ huynh,

45. Nhơn phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ, Người quân tử không thèm uống rượu của đứa cẩu tâm.

46. Đơn Hùng Tín! Giờ ngọ đã dúng kỳ tuốt gươm khỏi vỏ chuyển lực thần oai, đưa hồn ngươi xuống tận tuyền đài, lưỡi gươm này ta hạ sát Đơn gia.

(1) Lấy từ câu Thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại , ý nghĩa là là con thỏ chết thì con chồn thương xót, đồng loại thì thương xót nhau.

(2) Thiên niên mai cốt bất mai tu : Mai là chôn còn tu là xấu hổ, ý là ngàn năm chôn xương chớ không chôn được tiếng xấu, cùng nghĩa với câu cọp chết để da người chết để tiếng


Tần Quỳnh Khóc Bạn do cô Diệu Hiền ca

Nói lối
Hay tin nhị ca đà thọ khổ
Hồng Đào san em quay ngựa trở về ngay
Kìa giữa pháp trường cát bụi mù bay
Quân đao phủ sắp ra tay hành quyết…

La…Thành, hãy để anh cạn phân đừng vội giết oan một trang hào kiệt…hãy nghe lời anh đình thủ bớ…… La…Thành …

VỌNG CỔ

Thôi rồi! Lưỡi gươm đưa đã dứt mạng anh hùng…

Đơn Nhị ca ơi! Còn đâu nữa một đời ngang dọc, đã quyết vẫy vùng cho rõ mặt  núi sông

Nhớ năm xưa cùng nhau thề câu “Chị ngã, em nâng”, dẫu tử sanh quyết vẹn chữ kim bằng.

Thế mà hôm nay u hiển đôi phang, giữa pháp trường đã chia tay vĩnh viễn…

Thủ cấp đã rơi trên thảm cỏ, sao đôi mi vẫn còn mấp máy, phải chăng anh oán Đường Vương và hận kẻ vong thề…

…Nghe hung tin em vội vã quay về…

Trễ phút giây nhị ca đã hóa ra người thiên cổ, lòng dạ nào em chẳng tái tê (-)

La Thành ơi! Em tệ bạc làm chi, sao nỡ xuống gươm giết người bạn cũ.

Dù không thương, em cũng đừng nên hạ thủ, giết kẻ thù chứ giết bạn đành sao?

TRỌN (do Hề Sa hát, cũng hay lắm)

Coi chơi

Advertisements

About hoalongphongvan

einsam fühlen, hoffnungslos wandern

2 responses »

  1. Tuyết Lâm nói:

    a, ko biết comm ở chỗ này có được ko nhưng… thực lòng cảm ơn nàng đã tìm giúp clip của tiểu Vũ nhé *chân thành cúi đầu*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s